Vad är en nationell cykelled?

Foto: Apelöga

2019 invigdes Sydkustleden som Sveriges tredje nationellt klassade turismcykelled. Certifieringen intygar att leden är av hög kvalitet, är trafiksäker samt att det finns ett brett utbud av upplevelser och service längs leden.

Trafikverket har tagit fram ett dokument för nationella cykelleder som ligger till grund för Sydkustledens utformning: Cykelleder för rekreation och turism. Klassificering, kvalitetskriteriet och utmärkning.

I dagsläget finns det tre cykelleder i Sverige som uppnår denna klassificering; Kattegattleden med lednummer 1, Sydostleden med lednummer 2 och Sydkustleden med lednummer 3.