Organisation

Foto: Mickael Tannus

För att samordna hela leden samt att få en kraftfull utveckling av leden och erbjuda en sammanhållen marknadsföring finns en och samma huvudman för alla 260 km – Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för att driva Sydkustledens utveckling tillsammans med kommunerna när det gäller infrastrukturen samt destinationsutveckling och marknadsföring av leden nationellt. Den internationella marknadsföringen sköts av Tourism in Skåne, läs mer på deras hemsida.

Det är respektive väghållare som är ansvarig för drift & underhåll på leden. På det statliga vägnätet är Trafikverket ansvarig, på kommunala vägar sköter respektive kommun sina sträckor och i vissa fall är det enskilda väghållare.

Sydkustleden går genom 11 av Skånes 33 kommuner:

Simrishamn: www.simrishamn.se

Ystad: www.ystad.se

Skurup: www.skurup.se

Trelleborg: www.trelleborg.se

Vellinge: www.vellinge.se

Malmö: www.malmo.se

Burlöv: www.burlov.se

Lomma: www.lomma.se

Kävlinge: www.kavlinge.se

Landskrona: www.landskrona.se

Helsingborg: www.helsingborg.se