Allemansrätten

Foto: Apelöga

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i den svenska naturen. Men du behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare när du cyklar. Huvudregeln är att inte störa – inte förstöra. När du cyklar i närheten av hus är det viktigt att ta hänsyn då de som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen. Det är alltid du som besökare i naturen som har ansvaret att känna till vad som gäller i området som du besöker. Här kan du läsa mer om Allemansrätten och cykling i Sverige

Övernattning i det fria

Det är underbart att övernatta och campa ute i det fria och enligt Allemansrätten får du tälta något enstaka dygn i naturen. Ska en större grupp slå läger med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för tältning så detta måste du kolla upp innan du slår upp ditt tält. Det finns flera campingplatser längs med Sydkustleden som erbjuder fina bokningsbara tältplatser. Se i kartverktyget var du hittar dessa.

Göra upp eld

När du väl har gjort dig hemmastadd kan det vara mysigt med en eld. Du får tända en eld i naturen såvida det inte råder eldningsförbud. Särskilt på sommaren när det är torrt kan eldningsförbud råda. Kom ihåg att du är ansvarig för elden och kan bli skadeståndsskyldig för brandskador. Nyttja helst färdigställda grillplatser eller minska spridningsrisken genom att bygga en tillfällig eldplats på lämpligt underlag. Släck alltid en eld eller glöd med vatten, och plocka bort egenbyggda eldstäder innan du lämnar platsen.

Fiske längs leden

Det finns flera vattendrag som lämpar sig för fiske längs Sydkustleden. Men det är inte fritt fiske överallt. Rör du dig vid havet är det vanligtvis tillåtet att fiska med handredskap. Till alla andra fiskevatten behöver du fiskekort.

Plocka bär och virke

Det går bra att plocka bär, vilda blommor, örter, svamp och kottar. Växande träd eller delar av dem får inte tas, vilket inkluderar ris, grenar, bark, löv, bast, ollon, nötter och kåda. Det innebär att du inte får hugga ner träd för att få ved eller byggnadsmaterial till kojan.

Skräp

Det är aldrig kul att komma fram till en vacker plats i naturen som någon har skräpat ner. Tänk på det när du pausar i naturen och plocka alltid med dina egna sopor. Då behöver ingen bli besviken och inga djur komma till skada. Passa på att slänga ditt skräp i en soptunna när du passerar städer och samhällen.